Thành viên, Đăng ký thành viên kinh doanh

Sau khi kiểm tra xong tài liệu phác thảo,nếu trong trường hợp đồng ý thì hãy tích vào ô “Đồng ý”.

Tài liệu phác thảo

※日本人の方は、下記電話番号またはメールにてお問い合わせください。

086-237-8020
info@bhcj.jp